Surfacehcm – Chuyên bán lẻ máy tính Microsoft Surface chính hãng

Surface-Family-surfacehcm-banner
Banner Microsoft Surface Pro 9
Banner Surface Pro 8
Surface-Family-surfacehcm-banner
Surface-Family-surfacehcm-banner

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT

-13%
Trả góp 0%
18.490.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 128 GB13 inch
Trả góp 0%
20.990.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 256 GB13.5 inch
Trả góp 0%
39.490.000
Microsoft SQ3RAM 16 GBSSD 256 GB13 inch
Trả góp 0%
46.990.000
Microsoft SQ3RAM 16 GBSSD 512 GB13 inch

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT TUẦN NÀY

-13%
Trả góp 0%
18.490.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 128 GB13 inch
Trả góp 0%
20.990.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 256 GB13.5 inch

BÀN CHẢI ĐIỆN BEST SELLER

Surface Pro 9 - Surface Pro bán chạy 2023

-13%
Trả góp 0%
18.490.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 128 GB13 inch
Trả góp 0%
19.790.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 256 GB13 inch
Trả góp 0%
24.590.000
Intel core i5RAM 16 GBSSD 256 GB13 inch
-27%
Trả góp 0%
27.490.000
Intel core i7RAM 16 GBSSD 256 GB13 inch

SURFACE PRO 9 – SURFACE PRO BÁN CHẠY 2023

-13%
Trả góp 0%
18.490.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 128 GB13 inch
Trả góp 0%
19.790.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 256 GB13 inch
Trả góp 0%
24.590.000
Intel core i5RAM 16 GBSSD 256 GB13 inch
-27%
Trả góp 0%
27.490.000
Intel core i7RAM 16 GBSSD 256 GB13 inch

SURFACE PRO BEST SELLER

Surface Laptop 5 - Surface Laptop bán chạy 2023

Trả góp 0%
20.990.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 256 GB13.5 inch
Trả góp 0%
23.990.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 512 GB13.5 inch
Trả góp 0%
29.990.000
Intel core i5RAM 16 GBSSD 512 GB13.5 inch
Trả góp 0%
36.990.000
Intel core i7RAM 16 GBSSD 512 GB13.5 inch

SURFACE LAPTOP 5 – SURFACE LAPTOP BÁN CHẠY 2023

Trả góp 0%
20.990.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 256 GB13.5 inch
Trả góp 0%
23.990.000
Intel core i5RAM 8 GBSSD 512 GB13.5 inch
Trả góp 0%
29.990.000
Intel core i5RAM 16 GBSSD 512 GB13.5 inch
Trả góp 0%
36.990.000
Intel core i7RAM 16 GBSSD 512 GB13.5 inch

tin tức công nghệ